Haiku

de stapel op tafel
helt rechts van zwaarwichtigheid
schrijfwerk geeft last vrij
Marc Graetz