Follow me:
Search
Listen on:

Wat Stilte Wil – Arthur Japin || Fragmenten voorgelezen door Marc Graetz

Play episode

Deze schitterende roman beschrijft hoe Anna haar hart opent, en daarna haar onweerstaanbare lot zich voltrekt.

Arthur Japin leest zijn eigen creatie doorgaans zelf voor. Maar wat er met jouw beleving gebeuren als dat luisteren nu eens door een ander gedragen wordt? Een experiment; Marc Graetz leest enkele fragmenten voor.

Join the discussion

More from this show

Marc Graetz

Berichten